Stöd vid våld i nära relation, för vuxna från 21 år

LÄS MER

Hot och våld i nära relation
Våld kan utövas på många sätt: fysiskt, sexuellt, psykiskt, socialt, materiellt och ekonomiskt. Inget våld är acceptabelt, våld i alla former är fel. Att vara våldsutsatt kan innebära att du anpassar ditt beteende för att din partner, familj eller annan närstående inte ska bli arg. Våld kan också vara att din partner eller familj får dig att känna dig dum, mindre värd, knäpp eller dålig. Kanske har din partner eller familj skrämt dig eller kontrollerat dig med hjälp av våld eller hotfullt beteende? Ibland används djur eller barnen som utpressning. Kanske gör någon så att du inte får dina läkemedel/hjälpmedel? Ibland utsätts man för vanvård eller att någon slår sönder ens saker. Det kan också vara att man tvingas att göra saker man inte vill, skriva under handlingar som man inte vill. Eller tvingas till sexuella handlingar som du inte vill.

Det finns hjälp att få!
Våld är alltid en envägshandling och det är den eller de som våldför sig som bär hela ansvaret. Våld skapar rädsla, fara, vanmakt, lidande och sorg för den som utsätts, upplever eller utövar det. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot.

Om du önskar stöd kan du göra en ansökan via vår e-tjänst
Om du har frågor/funderingar kan du kontakta vuxenenheten via receptionen: 0278-25190. Du kan även vända dig till öppenvårdens stödtelefon för konflikter i familjen och våld i nära relation, direktnummer 073-087 87 26

Vad händer sedan?
När du gjort en ansökan inleder socialtjänsten en utredning och ansvarig socialsekreterare tar kontakt med dig och bokar in träffar för utredningssamtal. Ibland behövs insatser av mer akut karaktär om det finns ett stort skyddsbehov.

Observera! Om du befinner dig i akut fara, ring 112.
Ärenden via den här e-tjänsten kontrolleras endast helgfria vardagar under kontorstid.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa