Modersmålsundervisning

LÄS MER

Information
Anmälan till modersmålsundervisning

I Skollagen 10 kap Grundskolan 7 §, 11 kap Grundsärskolan 10 § är huvudmannen skyldig att erbjuda modersmålsundervisning. Enligt Skolförordningen 5 kap Grundskolan och Grundsärskolan 7 § beslutar rektor om elevs modersmålsundervisning.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-250 00