Modersmålsundervisning

LÄS MER

Information
Anmälan till modersmålsundervisning

Huvudmannen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning (Skollagen 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 7 §). Rektor beslutar om elevs modersmålsundervisning (Skolförordningen 5 kap. 7 § ).

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-250 00