Dagvattenanläggning

LÄS MER

Anmälan om dagvattenanläggning enligt 9 kap. 6§ (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 § förordning om miljöfarlig verksamhet.

Vilka bilagor som ska skickas med anmälan framgår av blanketten.

En komplett anmälan inklusive bilagor ska skickas in till samhällsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan du installerar din dagvattenanläggning.

 

För Bollnäs kommun finns dagvattenstrategi och dagvattenriktlinjer att förhålla sig till:

Dagvattenstrategi för Bollnäs kommun

Dagvattenriktlinjer för Bollnäs kommun

 

Anmälan skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs

Eller som PDF-fil till miljo@bollnas.se