Tilläggsbelopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära stödåtgärder kan sökas för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem oavsett huvudman. Barn/elev ska vara folkbokförd i Bollnäs kommun. 

Med tilläggsbelopp avses enligt skolförordningen (14 kap 8 §) ersättning för 

  • assistenthjälp
  • anpassning av lokaler
  • barn-/elevspecifika hjälpmedel
  • andra extraordinära stödåtgärder

Ansökan måste signeras av behörig rektor, men annan person kan fylla i samtliga uppgifter fram till signeringen.

Ansökan för kommande kalenderår lämnas senast 31 oktober. Om stödbehov av extraordinär karaktär uppstår under pågående läsår får ansökan lämnas in löpande. 

Läs mer om tilläggsbelopp

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa