Tilläggsbelopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära stödåtgärder kan sökas för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem oavsett huvudman. Barn/elev ska vara folkbokförd i Bollnäs kommun. 

Med tilläggsbelopp avses enligt skolförordningen (14 kap 8 §) ersättning för 

  • assistenthjälp
  • anpassning av lokaler
  • barn-/elevspecifika hjälpmedel
  • andra extraordinära stödåtgärder

Ärendet ska signeras av ansvarig rektor, men annan person kan fylla i ansökan. 
Den som startar e-tjänsten anger i slutet av ansökan kontaktuppgifter till ansvarig rektor (namn, e-post samt mobilnr). Därefter signerar personen ansökan.
En länk skickas då till ansvarig rektor. När rektor signerat ansökan skickas den in till utbildningskontoret för handläggning. 
Den som startat ansökan kan logga in på Mina sidor för att se om ärendet är signerat och därmed inskickat. 
 
Ansökan för kommande kalenderår lämnas senast 31 oktober. Om stödbehov av extraordinär karaktär uppstår under pågående läsår får ansökan lämnas in löpande. 


Läs mer om tilläggsbelopp

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa