Hygienisk yrkesmässig behandling m.m.

LÄS MER

Anmälan av verksamhet med hygienisk yrkesmässig behandling, bassängbad, m.m.
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Följande bilagor ska skickas med anmälan:

  • Ritning som visar lokalens utformning och användningssätt, markera även handtvättställ, toaletter, städutrymme, plats för rengöring av utrustning etc.
  • Protokoll från luftflödesmätning eller OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i lokaler där behandling sker.
  • För bassängbad: beskrivning av reningsanläggning och vattentemperatur för bassänger/bubbelpooler.

Mer information på blanketten.

Anmälan skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs

​Eller som PDF-fil till miljo@bollnas.se