Delad faktura

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för avgiften på förskola eller fritidshem om båda använder platsen. Avgiften beräknas på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Vårdnadshavarna får varsin faktura.

Vid en separation är det viktigt att anmäla förändringen i vår e-tjänst. E-tjänsten kräver flerpartssignering. Detta innebär att båda vårdnadshavarna måste signera ansökan med hjälp av e-legitimation. Den vårdnadshavare som startar ansökan anger kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren. När båda vårdnadshavarna har signerat ärendet skickas det in till kommunen för handläggning. Om signering inte görs av den andre vårdnadshavaren ser inte kommunen ärendet. Den vårdnadshavare som anmäler ändringen kan logga in på Mina sidor för att se om ärendet är signerat och inskickat. 

När ansökan kommit in till kommunen genomförs ändringen från och med nästkommande faktura. 

Om den ene vårdnadshavaren inte längre behöver platsen gör den en uppsägning i vår e-tjänst. Hela betalningsansvaret flyttas då över till den vårdnadshavare som fortfarande använder platsen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa