Delad faktura

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för avgiften på förskola eller fritidshem om båda använder platsen. Avgiften beräknas på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Vårdnadshavarna får varsin faktura.

Vid en separation är det viktigt att anmäla förändringen i vår e-tjänst. Ändringen gäller från och med nästkommande faktura.

Om den ene vårdnadshavaren inte längre behöver platsen gör den en uppsägning i vår e-tjänst. Hela betalningsansvaret flyttas då över till den vårdnadshavare som fortfarande använder platsen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa