Miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Anmälan av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning (2013:251).

Vilka bilagor som ska skickas med anmälan framgår av blanketten.

En komplett anmälan inklusive bilagor ska skickas in till samhällsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan du startar din verksamhet.

Exempel på miljöfarlig verksamhet som kan vara anmälningspliktig är mekanisk verkstad, grafisk industri, verkstad för lackering och annan ytbehandling, bensinstation, fordonstvätt, kemtvätt, bilskrotningsverksamhet, skjutbana med flera.

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till samhällsbyggnadskontoret och fråga.

Anmälan skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs

Eller som PDF-fil till miljo@bollnas.se