Obekväm arbetstid - Intyg från arbetsgivare

LÄS MER

Tillsyn på obekväm arbetstid är ingen rättighet utan en möjlighet för vårdnadshavare som inte kan ordna tillsynen på egen hand. 
Arbetstiden ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Sökanden ska styrka att denne har prövat möjligheten att ändra sin arbetstid. 
Vid beslut om beviljad omsorg sker omprövning minst en gång per år genom styrkta intyg från arbetsgivaren. 

Lämnade uppgifter styrks via digital signering. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa