Parkeringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via den här e-tjänsten ansöker du om parkeringstillstånd för näringsidkare. Som näringsidkare kan du få tillstånd för serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service av olika slag i de fall de behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser.

Tillståndet kostar 500 kronor exklusive moms och gäller i 12 månader. Avgiften faktureras.

Läs mer om parkeringstillstånd för näringsidkare på bollnas.se.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa