Begäran av handlingar från kommunarkivet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till kommunarkivets e-tjänst för förfrågningar. Här kan du begära ut handlingar ur kommunarkivet. I kommunarkivet förvaras äldre handlingar från både nuvarande Bollnäs kommun och äldre kommuner som nu är sammanslagna med Bollnäs kommun.

Genom att göra din förfrågan till oss via den här e-tjänsten går ärendehanteringen smidigare än om du ringer eller skickar e-post.  Via e-tjänsten får vi den information vi behöver direkt vilket gör att du snabbare får det du begärt ut. Dessutom kan vi skicka handlingarna säkert digitalt direkt till dig.

Betyg
Gäller din förfrågan betygskopior gör du din förfrågan via e-tjänsten "Betygskopia-beställa"

Avgift
De första nio sidorna är kostnadsfria, däremot kommer en avgift att tas från sida tio och framåt. Om det material som du efterfrågar är tio sidor eller mer, hör vi av oss för att meddela vad det kommer att kosta. När vi fått klartecken från dig startas kopieringen.

Vill du vara anonym?
Skapa en tillfällig e-postadress och skicka e-post med din förfrågan till: kommunarkivet@bollnas.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa