Lämna synpunkt, klagomål eller ställ en fråga

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter på kommunens verksamheter i form av klagomål, beröm, ställa en fråga eller ge oss förbättringsförslag. Det ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten, därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör. Tänk på att en lämnad synpunkt ersätter aldrig överklagande av myndighetsbeslut.

Återkoppling
För att få återkoppling måste du logga in.

Felanmälan
Om du vill göra en felanmälan hittar du den e-tjänsten här

 

Offentlighet och sekretess
Din synpunkt som lämnas till kommunen blir allmän handling (även personuppgifter).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa