Lämna synpunkt

LÄS MER

Synpunkter i form av klagomål, beröm och förbättringsförslag ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten, därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör. Tänk på att en lämnad synpunkt ersätter aldrig överklagande av myndighetsbeslut.

OBS!

Gäller din synpunkt:

Offentlighet och sekretess

  • Din synpunkt som lämnas till kommunen blir allmän handling (även personuppgifter).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa