Tobakstillstånd

LÄS MER

Den som vill sälja tobak ska ansöka om ett tillstånd för det. För att få tillstånd krävs det att du uppfyller lagens krav på ekonomisk och personlig skötsamhet.

Du ansöker om tillståndet hos tillståndsenheten på Kommunalförbundet Hälsingland som handlägger ärenden för Ovanåkers, Söderhamns och Bollnäs kommuner. Besök oss gärna i våra lokaler på Räddningstjänsten i Bollnäs innan du börjar ansöka, så kan vi guida dig genom ansöknings-processen.

När du ansökt så genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd.

Ansökan görs via våra E-tjänster för tobakstillstånd

För att göra en ansökan behöver du inga inloggningsuppgifter, men se till att ha alla handlingar du behöver klara att bifoga till ansökan, innan du börjar ansöka på e-tjänsterna. Det går att komplettera med handlingar i efterhand men gör att din ansökan tar längre tid.

Frågor om e-tjänsten

Kommunalförbundet Hälsingland
info@kfhalsingland.se
540 000
www.kfhalsingland.se/