Aktivitetsrapport, Ledsagarservice

LÄS MER

Aktivitetsrapporten sändes senast den sista varje månad till:
Bollnäs kommun - Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Nyhedsbacken 1
821 80 Bollnäs

Frågor om e-tjänsten

Ellinor Nordh
0278-254 50