Aktivitetsrapport, Ledsagarservice

LÄS MER

Aktivitetsrapporten sändes senast den sista varje månad till:
Bollnäs kommun - Funktionsstöd
Nyhedsbacken 1
821 80 Bollnäs

Frågor om e-tjänsten

Annika Engelbrektsson
0278-255 64