Huvudman, Ansökan om samtycke för uttag

LÄS MER

Ansökan om överförmyndarens samtycke till uttag från huvudmans överförmyndarspärrade medel (14 kap 8 § föräldrabalken)

Viktig information:
- Bifoga handlingar som styrker utgiften/kostnader!
- Om uttag sker för att betala en kostnad som inte är vanlig och återkommande för huvudmannens dagliga
hushållning, krävs huvudmannens samtycke (om han/hon har förmåga till detta). Kom ihåg att det är du som god man som ansvarar för att du har huvudmannens samtycke till utgiften.

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndare@bollnas.se
0278-250 00