Attefallsåtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via den här e-tjänsten anmäler du om bygglovbefriade åtgärder (attefall) så som en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus om högst 30 m², en bygglovsbefriad tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus om högst 15 m², en eller två bygglovsbefriade takkupor samt om att inreda ytterligare en bostad utan bygglov i ett enbostadshus.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa