Moderna språk - ändring av språkval

LÄS MER

Information

Enligt 10 kap Grundskolan 4 § ska det finnas språkval i skolan. Skolförordningen 9 kap 5-7 §§

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-250 00