Aktivitetsrapport, Kontaktperson

LÄS MER

Aktivitetsrapporten sändes senast den sista varje månad till:
Bollnäs kommun - Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
821 80 Bollnäs

Frågor om e-tjänsten

Carina Persson
carina.persson@bollnas.se
0278-257 96