Bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Bifoga

  • Utlåtande från arbetsterapeut/sakkunnig – som styrker funktionshinder och att åtgärd är nödvändig
  • Godkännande från vårdnadshavare, om sökanden är under 18 år

Vid omfattande åtgärder:

  • Kopia av 3 st. offert / kostnadsberäkning (behövs inte vid trösklar, stödhandtag o dyl.)

 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnämnden
0278-258 10