Begäran om befrielse från kommunala politiska uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via den här e-tjänsten skickar du som har ett politiskt uppdrag inom kommunen in din begäran om befrielse från uppdraget. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa