Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

LÄS MER

Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

Instruktion till ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret
Blanketten ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.

Mer information i tjänsten