Eldstad och rökkanal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via den här e-tjänsten gör du en anmälan till miljö- och byggnämnden innan du installerar eller väsentligt ändrar en eldstad eller rökkanal. Med eldstad menas exempelvis braskamin, kassett, värmepanna eller vedspis. Viktigt att tänka på är att Innan eldstaden och rökkanalen får tas i bruk ska den besiktigas av skorstensfejarmästaren. Vid besiktningen kontrolleras att eldstad och rökkanal installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Vid besiktningen kontrolleras även att takskyddsanordningar som exempelvis takstege och glidskydd för lös markstege uppfyller kraven. Efter besiktningen skickar skorstensfejarmästaren in ett sotarintyg till miljö- och byggnämnden och finns det inga betydande brister utfärdas slutbesked, vilket innebär att eldstaden/rökkanalen får tas i bruk.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa