Enskild avloppsanläggning

LÄS MER

Ansökan om tillstånd att inrätta enskild avloppsanläggning med vattentoalett

Till ansökan skall bifogas

En karta, s.k. situationsplan, exempelvis i skala 1:500, som visar fastighetsgränser, byggnaderna på fastigheten, avloppsanordningens tänkta placering, egen dricksvattenbrunn, närliggande befintliga eller planerade brunnar, närliggande borrhål för värmepump, vart det renade vattnet från markbädd eller minireningsverk ska ledas.

Mer information på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
0278-250 00