Inkomstförfrågan - förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna fastställa ditt barns avgift behöver vi uppgifter på din inkomst (enligt Skollagen*). 
Vid ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden är du också skyldig att snarast anmäla ändringen.

Denna e-tjänst kräver flerpartssignering. Det innebär att båda vårdnadshavarna/sambo måste signera ansökan med hjälp av e-legitimation. Den vårdnadshavare som startar ansökan uppger kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren/sambo. När båda har signerat ärendet skickas det in till kommunen för handläggning. Om signering enbart görs av den som startar ärendet ser inte kommunen ärendet. Den som startar ansökan kan logga in på Mina sidor för att se om ärendet är signerat och inskickat. Är du ensamstående skickas ärendet in direkt. 
 

*Skollagen  Avgifter 8 kap, Förskolan, 20 §, 14 kap, Fritidshem, 12 § och 25 kap, Annan pedagogisk verksamhet, 9 § samt enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommunen som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshemmet, Avgiftsgrundande inkomst 5 §.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa