Inkomstförfrågan - förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna fastställa ditt barns avgift behöver vi uppgifter på din inkomst (enligt Skollagen*). 
Vid ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden är du också skyldig att snarast anmäla ändringen.
 

*Skollagen  Avgifter 8 kap, Förskolan, 20 §, 14 kap, Fritidshem, 12 § och 25 kap, Annan pedagogisk verksamhet, 9 § samt enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommunen som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshemmet, Avgiftsgrundande inkomst 5 §.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa