Slamtömningsintervall för slamavskiljare

LÄS MER

Ansökan om utsträckt slamtömningsintervall för slamavskiljare
enligt § 34 föreskrift om hantering av hushållsavfall för Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

Avgift
En avgift ut för prövning av ansökan tas ut enligt gällande taxa. För handläggning avgift på 1038 kr. Avgift debiteras i efterhand från kommunens ekonomikontor

Renhållningsordning §34
Normal hämtningsintervall av slamtömning är en gång om året. Utsträckt hämtningsintervall kan medges om belastningen på anläggningen är låg och om den uppfyller gällande krav på rening.
Utsträckt hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.

Det innebär att Miljö- och byggnämnden kan ge tillstånd för slamtömning vartannat år under sex år. Beslut gäller i max 6 år. Därefter måste ny ansökan lämnas in till Miljö- och byggnämnden för ny
prövning.

Mer information på blanketten.

Ansökan skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs

​Eller som PDF-fil till miljo@bollnas.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten