Insatser enligt LSS

LÄS MER

Ansökan om insatser enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS

Mer information på blanketten

Ansökan sänds till:
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen
821 80 BOLLNÄS

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten
0278-250 00