Nedskräpning

LÄS MER

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till är förbjudet enligt miljöbalken. Om du vill klaga på nedskräpning ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. När en anmälan om nedskräpning inkommer till Samhällsbyggnadskontoret går en handläggare igenom uppgifterna i ärendet och var avfallet ligger. I de ärenden där det behövs åker handläggaren ut på plats. I första hand försöker man lokalisera vem det är som skräpat ner och sedan förelägga denne att städa upp.


Du får vara anonym i ditt klagomål. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med Samhällsbyggnadskontoret om du vill ha information om ärendet.

Alla uppgifter som du lämnar, även kontaktuppgifter, registreras och blir en så kallad allmän handling som i regel är offentlig.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa