Fristående verksamhet - Ansökan fristående förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten kan du ansöka om godkännande för att starta fristående förskola, ta över en befintlig verksamhet eller sammanslagning av verksamheter.  
Ansökan ska göras sex (6) månader innan beräknad start. Utbildningskontoret påbörjar utredningen när ansökan är komplett och avgiften är betald. 
 

Under Underlag inför ansökan finns regelverket för ansökan samt sammanställning av de frågor som ansökan innehåller så att du kan förbereda dig innan du startar e-tjänsten.  Där finns även mallar för likviditets- och resultatbudget som ska bifogas ansökan. 
Du kan spara påbörjad ansökan för att komplettera med handlingar innan ärendet till sist signeras och skickas in via e-tjänsten. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa