Skolplatsen

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare

  • ansöka, byta eller säga upp plats - förskola
  • ansöka eller säga upp plats - fritidshem
  • ansöka om skola eller byte av skola - grundskola
  • lägga in och uppdatera dina kontaktuppgifter
  • ansöka till Kulturskolan

OBS!  Om ni som vårdnadshavare har delad faktura ska uppsägning av plats på förskola/fritidshem göras i e-tjänsten Delad faktura

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation