Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall

LÄS MER

Enligt 32§ föreskrift om hantering av hushållsavfall, lokal renhållningsordning i Bollnäs
och Ovanåkers kommuner.

Ansökan skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs

​Eller som PDF-fil till miljo@bollnas.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten