Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall

LÄS MER

Enligt 32§ föreskrift om hantering av hushållsavfall, lokal renhållningsordning i Bollnäs
och Ovanåkers kommuner.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
samh.bygg@bollnas.se
0278-250 00