Omhändertagande av toalettavfall

LÄS MER

Ansökan om eget omhändertagande av slam, filtermaterial från fosforfälla och andra avloppsfraktioner enligt 32 § Bollnäs kommuns föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar.

En handläggningsavgift motsvarande 1 174 kr tas ut för prövning av ansökan enligt gällande taxa.