Anmälan om skolformsutredning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
"Beslut om mottagande i anpassad grundskola eller gymnasieskola är myndighetsutövning mot enskild och ett särskilt ingripande beslut för den det berör. Det är därför viktigt att ärendena blir ordentligt utredda, att vårdnadshavare har insyn i processen och att beslut fattas på välgrundade underlag. "

Allmänna råd, Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program, Skolverket 2018

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa