Arvodesräkning ensamkommande barn

LÄS MER

Arvode och ersättning för God man - Ensamkommande barn

Mer information på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndare@bollnas.se
0278-250 00