Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (47)

  Förskola, skola och utbildning (30)

  • Anmäla förlängning av skolplikt

   Här anmäler du som rektor på fristående och kommunala skolor behovet av förlängd skolplikt för elev. 

  • Anmälan om skolformsutredning

   Här anmäler du som rektor på fristående och kommunala skolor behovet av skolformsutredning. 

  • Anmälan om utredning och uppföljning av elevs frånvaro

   Rektors anmälan om elevs frånvaro vid inledd frånvaroutredning samt uppföljning av skolfrånvaro. 

  • Anmälan om ändrad placeringsgrund/vistelsetid i förskola

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare anmäla ändrad placeringsgrund/vistelsetid för ditt barn i förskolan. 

  • Anmälan till fritidsklubb

   Från och med höstterminen det år barnet fyller 10 år, kan du välja fritidsklubb istället för fritidshem. På fritidsklubben tar barnet ett större ansvar och väljer ofta själv vad det ska göra under eftermiddagen.  Barnet kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar och tider de ska vara på fritidsklubben. 

  • Borttappat busskort

   Behöver ditt barn eller du som myndig elev ett nytt busskort beställer du ett nytt via den här e-tjänsten.

  • Delad faktura

   Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder förskole- eller fritidsplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. 

  • Fakturafråga - förskola samt fritidshem

   Har du frågor eller funderingar rörande din faktura för förskola och fritidshem?

  • Fristående verksamhet - Anmälan om förändringar inom ägar- och ledningskretsen

   Här kan du anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen för en befintlig godkänd huvudman.

  • Fristående verksamhet - Ansökan fristående förskola

   Här kan du ansöka om godkännande för att starta fristående förskola, ta över en befintlig verksamhet eller sammanslagning av verksamheter. 

  • Fullmakt till person som inte är vårdnadshavare (ombud)

   Fullmakt till att information om ditt barn lämnas till person som inte är vårdnadshavare. 

  • Intresseanmälan - Gröna Lund med fritidsgårdarna

   Intresseanmälan till resa med fritidsgårdarna

  • Lovskola - anmäla deltagande

   Vi erbjuder skola på sommarlovet till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte få godkända betyg. 

  • Moderna språk - ändring av språkval

   Enligt 10 kap Grundskolan 4 § ska det finnas språkval i skolan. Skolförordningen 9 kap 5-7 §§

  • Modersmålsundervisning

   Anmälan till modersmålsundervisning

   Huvudmannen skyldig att erbjuda modersmålsundervisning. Rektor beslutar om elevs modersmålsundervisning enligt Skolförordningen .

  • Nuddis

   Nuddis är det digitala närvarosystem som de kommunala förskolorna i Bollnäs använder. Via Nuddis kan du som vårdnadshavare lägga in barnets schema samt skicka dagsinformation som är viktig för personalen att känna till. 

  • Resor - Ansök om skolskjuts och elevresa 2024/2025

   Här kan du som vårdnadshavare till barn under 18 år, eller du som är över 18 år, ansöka om resa för

   - grundskola (skolskjuts)
   - anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola (skolskjuts)
   - gymnasieskola (elevresa)
   - nattis (taxiresor mellan fritidshem och nattis).

  • Specialkost och anpassade måltider

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om måltidsanpassning för ditt barn med anledning av specialkost och anpassad kost.

  • Stipendieansökan - Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse

   Stipendieansökan ur Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse 

  • Stipendieansökan - körkort

   Stipendium till körkort för elev som har godkänd yrkesexamen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

  • Stipendieansökan ur Arbråfonderna

   Stipendieansökan ur Arbråfonderna

  • Tilläggsbelopp

   Tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära stödåtgärder kan sökas för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem oavsett huvudman. 

  • Tilläggsbelopp - Utvärdering av beviljat belopp

   Utvärdering av beviljat tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder. 
    

  • Uppskjuten skolplikt

   Ansökan om uppskjuten skolplikt.
   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen

  Jobb och företagande (9)

  Kommun och politik (10)

  • Anmäl e-postfaktura

   Anmäl din e-postadress och få dina fakturor till den istället för pappersfakturor i brevlådan.

  • Begäran av handlingar från kommunarkivet

   Här kan du begära ut handlingar ur kommunarkivet.
   Denna e-tjänst gäller inte för betygskopior.

  • Begäran om befrielse från kommunala politiska uppdrag

   För förtroendevalda politiker som önskar bli befriade från ett, flera eller samtliga kommunala uppdrag.

  • Förslag på frågor till näringslivsrådet

   Lämna in förslag på frågor att ta upp i näringslivsrådet. 

  Kultur, fritid och föreningsliv (19)

  Stöd, hjälp och omsorg (39)

  Trafik, gator och parkering (10)