Cistern för petroleumprodukter

LÄS MER

Anmälan om installation av cistern ovan mark.
Förvaring av 1-10m³ eldnings- eller brännolja

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt för att underlätta handläggningen av ärendet.

Anmälan skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
821 80 Bollnäs

​Eller som PDF-fil till miljo@bollnas.se