Cistern för Petroleumprodukter

LÄS MER

Anmälan om installation av cistern ovan mark.
Förvaring av 1-10m³ eldnings- eller brännolja

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt för att underlätta handläggningen av ärendet.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@bollnas.se
0278-250 00