Anmälan om längre vistelse i utlandet

LÄS MER

Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt, men om ett barn varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten. Det är hemkommunen som bedömer om en utlandsvistelse är varaktig.

Anmälan om varaktig utlandsvistelse ska göras av vårdnadshavare till barn som planerar att vara utomlands i minst sex månader. Om hemkommunen bedömer att ett barn vistas utomlands varaktigt , upphör skolplikten till dess att barnet är folkbokfört i Sverige igen.