Lovskola - anmäla deltagande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I juni varje år anordnas gemensam lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte få godkända betyg.

Rektor beslutar om vilka elever som ska erbjudas lovskola. Erbjudandet skickas till elevens vårdnadshavare, som tillsammans med eleven beslutar om deltagande.

Du som vårdnadshavare loggar sedan in med bank-ID i den här e-tjänsten för att svara ja eller nej på erbjudandet. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa