Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (50)

  Visa allaVisa färre

  Förskola, skola och utbildning (28)

  • Anmälan om skolformsutredning

   Här anmäler du som rektor på fristående och kommunala skolor behovet av en skolformsutredning. 

   Här anmäler du som rektor på fristående och kommunala skolor behovet av en skolformsutredning. 

  • Ansökan av annan kost - Etiska/kulturella skäl

   Specialkostintyget ska lämnas in till rektor/förskolechef inför varje nytt läsår

   Specialkostintyget ska lämnas in till rektor/förskolechef inför varje nytt läsår

  • Betygskopia - beställa

   Här kan du beställa betygskopia från de kommunala skolorna i Bollnäs kommun.

   Här kan du beställa betygskopia från de kommunala skolorna i Bollnäs kommun.

  • Delad faktura

   Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder förskole- eller fritidsplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. 

   Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder förskole- eller fritidsplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. 

  • Fakturafråga - förskola samt fritidshem

   Har du frågor eller funderingar rörande din faktura för förskola och fritidshem?

   Har du frågor eller funderingar rörande din faktura för förskola och fritidshem?

  • Fristående verksamhet - Ansökan fristående förskola

   Här kan du ansöka om godkännande för att starta fristående förskola, ta över en befintlig verksamhet eller sammanslagning av verksamheter. 

   Här kan du ansöka om godkännande för att starta fristående förskola, ta över en befintlig verksamhet eller sammanslagning av verksamheter. 

  • Fullmakt till person som inte är vårdnadshavare (ombud)

   Fullmakt till att information om mitt barn lämnas till person som inte är vårdnadshavare. 

   Fullmakt till att information om mitt barn lämnas till person som inte är vårdnadshavare. 

  • Lovskola - anmäla deltagande

   Vi erbjuder skola på sommarlovet till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte få godkända betyg. 

   Vi erbjuder skola på sommarlovet till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte få godkända betyg. 

  • Moderna språk - ändring av språkval

   Enligt 10 kap Grundskolan 4 § ska det finnas språkval i skolan. Skolförordningen 9 kap 5-7 §§

   Enligt 10 kap Grundskolan 4 § ska det finnas språkval i skolan. Skolförordningen 9 kap 5-7 §§

  • Modersmålsundervisning

   Anmälan till modersmålsundervisning

   Huvudmannen skyldig att erbjuda modersmålsundervisning. Rektor beslutar om elevs modersmålsundervisning enligt Skolförordningen .

   Anmälan till modersmålsundervisning

   Huvudmannen skyldig att erbjuda modersmålsundervisning. Rektor beslutar om elevs modersmålsundervisning enligt Skolförordningen .

  • Nuddis

   Nuddis är det digitala närvarosystem som de kommunala förskolorna i Bollnäs använder. Via Nuddis kan du som vårdnadshavare lägga in barnets schema samt skicka dagsinformation som är viktig för personalen att känna till. 

   Nuddis är det digitala närvarosystem som de kommunala förskolorna i Bollnäs använder. Via Nuddis kan du som vårdnadshavare lägga in barnets schema samt skicka dagsinformation som är viktig för personalen att känna till. 

  • Obekväm arbetstid - Intyg från arbetsgivare

   Intyg från arbetsgivare vid omsorg på obekväm arbetstid

   Intyg från arbetsgivare vid omsorg på obekväm arbetstid

  • Resor - Ansök om skolskjuts och elevresa 2022/2023

   Ansök om resa för ditt barn som går i:

   - förskoleklass och grundskola - ålder 6 - 15 år (skolskjuts)
   - gymnasieskola (elevresa och enskild resa)
   - nattis - (taxiresor mellan fritidshem och nattis)

   Ansök om resa för ditt barn som går i:

   - förskoleklass och grundskola - ålder 6 - 15 år (skolskjuts)
   - gymnasieskola (elevresa och enskild resa)
   - nattis - (taxiresor mellan fritidshem och nattis)

  • Samtycke av media på internet och i tryckt information

   Blankett för samtycke av media (t ex ljud, film och bild) på internet och i tryckt information

   Blankett för samtycke av media (t ex ljud, film och bild) på internet och i tryckt information

  • Skolfrånvaro

   Rektors anmälan om elevs frånvaro vid inledd frånvaroutredning samt uppföljning av skolfrånvaro. 

   Rektors anmälan om elevs frånvaro vid inledd frånvaroutredning samt uppföljning av skolfrånvaro. 

  • Specialkostintyg - Medicinska skäl

   Specialkostintyget ska lämnas in till rektor/förskolechef inför varje nytt läsår

   Specialkostintyget ska lämnas in till rektor/förskolechef inför varje nytt läsår

  • Stipendieansökan - Arbråfonderna

   Stipendieansökan ur Arbråfonderna

   Stipendieansökan ur Arbråfonderna

  • Stipendieansökan - Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse

   Stipendieansökan ur Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse 

   Stipendieansökan ur Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse 

  • Stipendieansökan - körkort

   Stipendium till körkort för elev som har godkänd yrkesexamen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

   Stipendium till körkort för elev som har godkänd yrkesexamen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

  • Tilläggsbelopp - Utvärdering av beviljat belopp

   Utvärdering av beviljat tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder. 
    

   Utvärdering av beviljat tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder. 
    

  • Uppskjuten skolplikt

   Ansökan om uppskjuten skolplikt.
   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen

   Ansökan om uppskjuten skolplikt.
   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen

  • Ändrat omsorgsbehov

   Ändrade schematider för barn på förskola.

   Ändrade schematider för barn på förskola.

  Visa allaVisa färre

  Jobb och företagande (3)

  Kommun och politik (8)

  • Begäran av handlingar från Kommunarkivet

   Här kan du begära ut handlingar ur kommunarkivet.
   Denna e-tjänst gäller inte för betygskopior.

   Här kan du begära ut handlingar ur kommunarkivet.
   Denna e-tjänst gäller inte för betygskopior.

  • Borgerlig vigsel

   Planerar ni att gifta er och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni preliminärboka borgerlig vigsel i Bollnäs kommun.

   Planerar ni att gifta er och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni preliminärboka borgerlig vigsel i Bollnäs kommun.

  Visa allaVisa färre

  Kultur, fritid och föreningsliv (18)

  Visa allaVisa färre

  Stöd, hjälp och omsorg (40)

  Visa allaVisa färre

  Trafik, gator och parkering (7)

  • Vägbelysning bidrag

   Ansökan om kommunalt drift - och underhållsbidrag för vägbelysning

    

   Ansökan om kommunalt drift - och underhållsbidrag för vägbelysning

    

  Visa allaVisa färre