Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (47)

  Förskola, skola och utbildning (30)

  • Anmäla förlängning av skolplikt

   Här anmäler du som rektor på fristående och kommunala skolor behovet av förlängd skolplikt för elev. 

   Här anmäler du som rektor på fristående och kommunala skolor behovet av förlängd skolplikt för elev. 

  • Anmälan om skolformsutredning

   Här anmäler du som rektor på fristående och kommunala skolor behovet av skolformsutredning. 

   Här anmäler du som rektor på fristående och kommunala skolor behovet av skolformsutredning. 

  • Anmälan till fritidsklubb

   Från och med höstterminen det år barnet fyller 10 år, kan du välja fritidsklubb istället för fritidshem. På fritidsklubben tar barnet ett större ansvar och väljer ofta själv vad det ska göra under eftermiddagen.  Barnet kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar och tider de ska vara på fritidsklubben. 

   Från och med höstterminen det år barnet fyller 10 år, kan du välja fritidsklubb istället för fritidshem. På fritidsklubben tar barnet ett större ansvar och väljer ofta själv vad det ska göra under eftermiddagen.  Barnet kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar och tider de ska vara på fritidsklubben. 

  • Delad faktura

   Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder förskole- eller fritidsplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. 

   Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder förskole- eller fritidsplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. 

  • Fakturafråga - förskola samt fritidshem

   Har du frågor eller funderingar rörande din faktura för förskola och fritidshem?

   Har du frågor eller funderingar rörande din faktura för förskola och fritidshem?

  • Fristående verksamhet - Anmälan om förändringar inom ägar- och ledningskretsen

   Här kan du anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen för en befintlig godkänd huvudman.

   Här kan du anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen för en befintlig godkänd huvudman.

  • Fristående verksamhet - Ansökan fristående förskola

   Här kan du ansöka om godkännande för att starta fristående förskola, ta över en befintlig verksamhet eller sammanslagning av verksamheter. 

   Här kan du ansöka om godkännande för att starta fristående förskola, ta över en befintlig verksamhet eller sammanslagning av verksamheter. 

  • Fullmakt till person som inte är vårdnadshavare (ombud)

   Fullmakt till att information om mitt barn lämnas till person som inte är vårdnadshavare. 

   Fullmakt till att information om mitt barn lämnas till person som inte är vårdnadshavare. 

  • Inkomstanmälan - förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

   Inkomstanmälan – Förskola, Fritidshem och Pedagogisk omsorg

   Inkomstanmälan – Förskola, Fritidshem och Pedagogisk omsorg

  • Intresseanmälan - Stockholm på jullovet med fritidsgårdarna

   Intresseanmälan till resa med fritidsgårdarna

   Intresseanmälan till resa med fritidsgårdarna

  • Lovskola - anmäla deltagande

   Vi erbjuder skola på sommarlovet till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte få godkända betyg. 

   Vi erbjuder skola på sommarlovet till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte få godkända betyg. 

  • Moderna språk - ändring av språkval

   Enligt 10 kap Grundskolan 4 § ska det finnas språkval i skolan. Skolförordningen 9 kap 5-7 §§

   Enligt 10 kap Grundskolan 4 § ska det finnas språkval i skolan. Skolförordningen 9 kap 5-7 §§

  • Modersmålsundervisning

   Anmälan till modersmålsundervisning

   Huvudmannen skyldig att erbjuda modersmålsundervisning. Rektor beslutar om elevs modersmålsundervisning enligt Skolförordningen .

   Anmälan till modersmålsundervisning

   Huvudmannen skyldig att erbjuda modersmålsundervisning. Rektor beslutar om elevs modersmålsundervisning enligt Skolförordningen .

  • Nuddis

   Nuddis är det digitala närvarosystem som de kommunala förskolorna i Bollnäs använder. Via Nuddis kan du som vårdnadshavare lägga in barnets schema samt skicka dagsinformation som är viktig för personalen att känna till. 

   Nuddis är det digitala närvarosystem som de kommunala förskolorna i Bollnäs använder. Via Nuddis kan du som vårdnadshavare lägga in barnets schema samt skicka dagsinformation som är viktig för personalen att känna till. 

  • Obekväm arbetstid - Intyg från arbetsgivare

   Intyg från arbetsgivare vid omsorg på obekväm arbetstid

   Intyg från arbetsgivare vid omsorg på obekväm arbetstid

  • Resor - Ansök om skolskjuts och elevresa 2023/2024

   Ansök om resa för ditt barn som går i:

   - förskoleklass och grundskola - ålder 6 - 15 år (skolskjuts)
   - gymnasieskola (elevresa och enskild resa)
   - nattis - (taxiresor mellan fritidshem och nattis)

   Ansök om resa för ditt barn som går i:

   - förskoleklass och grundskola - ålder 6 - 15 år (skolskjuts)
   - gymnasieskola (elevresa och enskild resa)
   - nattis - (taxiresor mellan fritidshem och nattis)

  • Specialkost och anpassade måltider

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om måltidsanpassning för ditt barn med anledning av specialkost och anpassad kost.

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om måltidsanpassning för ditt barn med anledning av specialkost och anpassad kost.

  • Stipendieansökan - Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse

   Stipendieansökan ur Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse 

   Stipendieansökan ur Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse 

  • Stipendieansökan - körkort

   Stipendium till körkort för elev som har godkänd yrkesexamen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

   Stipendium till körkort för elev som har godkänd yrkesexamen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

  • Stipendieansökan ur Arbråfonderna

   Stipendieansökan ur Arbråfonderna

   Stipendieansökan ur Arbråfonderna

  • Tilläggsbelopp

   Tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära stödåtgärder kan sökas för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem oavsett huvudman. 

   Tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära stödåtgärder kan sökas för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem oavsett huvudman. 

  • Tilläggsbelopp - Utvärdering av beviljat belopp

   Utvärdering av beviljat tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder. 
    

   Utvärdering av beviljat tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder. 
    

  • Uppskjuten skolplikt

   Ansökan om uppskjuten skolplikt.
   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen

   Ansökan om uppskjuten skolplikt.
   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen

  • Ändrat omsorgsbehov

   Ändrade schematider för barn på förskola.

   Ändrade schematider för barn på förskola.

  Jobb och företagande (9)

  Kommun och politik (9)

  • Anmäl e-postfaktura

   Anmäl din e-postadress och få dina fakturor till den istället för pappersfakturor i brevlådan.

   Anmäl din e-postadress och få dina fakturor till den istället för pappersfakturor i brevlådan.

  • Begäran om befrielse från kommunala politiska uppdrag

   För förtroendevalda politiker som önskar bli befriade från ett, flera eller samtliga kommunala uppdrag.

   För förtroendevalda politiker som önskar bli befriade från ett, flera eller samtliga kommunala uppdrag.

  • Skänk bild

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Bollnäs kommun

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Bollnäs kommun

  Kultur, fritid och föreningsliv (19)

  Stöd, hjälp och omsorg (40)

  Trafik, gator och parkering (10)