Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (45)

  Visa allaVisa färre

  Förskola, skola och utbildning (27)

  • Anmälan om skolformsutredning

   Här anmäler du om det finns behov av en skolformsutredning. 

   Här anmäler du om det finns behov av en skolformsutredning. 

  • Behov av omsorg under skolstängning på grund av Covid-19

   Behov av omsorg under skolstängning på grund av Covid-19

   Behov av omsorg under skolstängning på grund av Covid-19

  • Delad faktura

   Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder förskole- eller fritidsplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. 

   Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder förskole- eller fritidsplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. 

  • Fakturafråga - förskola samt fritidshem

   Har du frågor eller funderingar rörande din faktura för förskola och fritidshem?

   Har du frågor eller funderingar rörande din faktura för förskola och fritidshem?

  • Fristående verksamhet - Ansökan fristående förskola

   Här kan du ansöka om godkännande för att starta fristående förskola, bolagsbyte för en befintlig förskola, ta över en befintlig verksamhet eller sammanslagning av verksamheter. 

   Här kan du ansöka om godkännande för att starta fristående förskola, bolagsbyte för en befintlig förskola, ta över en befintlig verksamhet eller sammanslagning av verksamheter. 

  • Inkomstförfrågan - förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

   Inkomstförfrågan – Förskola, Fritidshem och Pedagogisk omsorg

   Inkomstförfrågan – Förskola, Fritidshem och Pedagogisk omsorg

  • Moderna språk - ändring av språkval

   Enligt 10 kap Grundskolan 4 § ska det finnas språkval i skolan. Skolförordningen 9 kap 5-7 §§

   Enligt 10 kap Grundskolan 4 § ska det finnas språkval i skolan. Skolförordningen 9 kap 5-7 §§

  • Modersmålsundervisning

   Anmälan till modersmålsundervisning
   Huvudmannen skyldig att erbjuda modersmålsundervisning. Enligt Skolförordningen beslutar rektor om elevs modersmålsundervisning.

   Anmälan till modersmålsundervisning
   Huvudmannen skyldig att erbjuda modersmålsundervisning. Enligt Skolförordningen beslutar rektor om elevs modersmålsundervisning.

  • Nuddis

   Nuddis är kommunens digitala närvarosystem för förskolan. Här kan du som vårdnadshavare lägg in barnets schema samt skicka dagsinformation som är viktig för personalen att känna till.
    

   Nuddis är kommunens digitala närvarosystem för förskolan. Här kan du som vårdnadshavare lägg in barnets schema samt skicka dagsinformation som är viktig för personalen att känna till.
    

  • Obekväm arbetstid - Intyg från arbetsgivare

   Intyg från arbetsgivare vid omsorg på obekväm arbetstid

   Intyg från arbetsgivare vid omsorg på obekväm arbetstid

  • Resor - Ansök om skolskjuts och elevresa

   Ansök om resa för ditt barn som går i:

   - förskoleklass och grundskola - ålder 6 - 15 år (skolskjuts)
   - gymnasieskola (elevresa och enskild resa)
   - nattis - (taxiresor mellan fritidshem och nattis)

   Ansök om resa för ditt barn som går i:

   - förskoleklass och grundskola - ålder 6 - 15 år (skolskjuts)
   - gymnasieskola (elevresa och enskild resa)
   - nattis - (taxiresor mellan fritidshem och nattis)

  • Samtycke av media på internet och i tryckt information

   Blankett för samtycke av media (t ex ljud, film och bild) på internet och i tryckt information

   Blankett för samtycke av media (t ex ljud, film och bild) på internet och i tryckt information

  • Skolplatsen

   Här kan du som vårdnadshavare:
   Ansöka, byta eller säga upp plats - Förskola
   Ansöka eller säga upp plats - Fritidshem
   Ansöka om plats - Grundskola
   Lägga in och uppdatera dina kontaktuppgifter 
   Ansöka till Kulturskolan

   Här kan du som vårdnadshavare:
   Ansöka, byta eller säga upp plats - Förskola
   Ansöka eller säga upp plats - Fritidshem
   Ansöka om plats - Grundskola
   Lägga in och uppdatera dina kontaktuppgifter 
   Ansöka till Kulturskolan

  • Specialkostintyg - etiska/kulturella skäl

   Specialkostintyget ska lämnas in till rektor/förskolechef inför varje nytt läsår

   Specialkostintyget ska lämnas in till rektor/förskolechef inför varje nytt läsår

  • Specialkostintyg - Medicinska skäl

   Specialkostintyget ska lämnas in till rektor/förskolechef inför varje nytt läsår

   Specialkostintyget ska lämnas in till rektor/förskolechef inför varje nytt läsår

  • Stipendieansökan - Arbråfonderna

   Stipendieansökan ur Arbråfonderna

   Stipendieansökan ur Arbråfonderna

  • Stipendieansökan - Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse

   Stipendieansökan ur Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse 

   Stipendieansökan ur Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse 

  • Stipendieansökan - körkort

   Stipendium till körkort för elev som har godkänd yrkesexamen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

   Stipendium till körkort för elev som har godkänd yrkesexamen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

  • Tilläggsbelopp

   Tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära stödåtgärder kan sökas för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem oavsett huvudman. 

   Tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära stödåtgärder kan sökas för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem oavsett huvudman. 

  • Tilläggsbelopp - Utvärdering av beviljat belopp

   Utvärdering av beviljat tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder. 
    

   Utvärdering av beviljat tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder. 
    

  • Uppskjuten skolplikt

   Ansökan om uppskjuten skolplikt.
   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen

   Ansökan om uppskjuten skolplikt.
   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (8)

  • Begäran av handlingar från Kommunarkivet

   Här kan du begära ut handlingar ur kommunarkivet.

   Här kan du begära ut handlingar ur kommunarkivet.

  • Skänk bild

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Bollnäs kommun

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Bollnäs kommun

  Visa allaVisa färre

  Kultur, fritid och föreningsliv (14)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (1)

  Stöd, hjälp och omsorg (36)

  Visa allaVisa färre

  Trafik, gator och parkering (5)