Resor - Ansök om skolskjuts och elevresa 2023/2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via den här e-tjänsten ansöker du om resa för ditt barn som går i:

  • förskoleklass och grundskola - ålder 6 - 15 år (skolskjuts)
  • gymnasieskola (elevresa och enskild resa))
  • nattis - (taxiresor mellan fritidshem och nattis)

Elever som går i årskurs 6 och fram till den 30 juni det år eleven fyller 19 år, har fått gratis busskort från Bollnäs kommun "Ung i Bollnäs". Det kortet ska användas för resor till och från skolan. Kortet fungerar inom hela Bollnäs och Ovanåkers kommun. Ingen ansökan om skolbiljett behöver göras. 

Behöver du ändå ansöka om skolskjuts/elevresa gör du det i den här e-tjänsten. Du som vårdnadshavare ansöker om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass och grundskola (ålder 6 - 15 år) eller elevresa för ditt barn som går i gymnasieskola (myndig elev ansöker själv). Du som vårdnadshavare kan även ansöka om resor för ditt barn mellan fritidshem och nattis. 

Det går även bra att ansöka med pappersblankett, du hittar dessa under Hämta blanketter

Läs mer om skolskjuts på bollnas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa