Ansökan om viss hemtjänst utan biståndsbedömning

LÄS MER

Viss hemtjänst innebär:

1. Stöd med personlig hygien

2. Stöd med på/avklädsel

3. Stöd med dusch

4. Stöd med egenvård

5. Leverans av kyld matlåda

För att få viss hemtjänst utan biståndsbedömning är kraven att den som ansöker ska ha fyllt 65, ej ha hemtjänst sedan tidigare och att stödet inte överstiger 10 timmar per månad. Uppfylls dessa kriterier beviljas stödet. En biståndshandläggare följer upp beslutet efter ett år. Det är Socialnämnden i Bollnäs kommun har beslutat att införa förenklat ansökningsförfarande avseende viss hemtjänst (Förenklat beslutsfattande enl. 4 kap 2 a §SoL).

För att fylla i ansökan gör följande:

Ansökan om viss hemtjänst utan biståndsbedömning kan göras digitalt i den här e-tjänsten eller genom att blanketten fylls i, skrivs ut och skickas in via post till den adress som är angiven i blanketten. Både e-tjänst och blankett ska signeras/skrivas under innan den skickas in.

Fyll i samtliga personuppgifter samt uppgifter om eventuell företrädare.

Gå till nästa steg och fyll i vilken/vilket stöd som ansökan avser. Fyll i blanketten mer utförligt under varje insats. Beskriv vilket stöd det är du vill ha och hur många tillfällen som önskemålet är. Man kan välja om man vill ha stödet per dag eller per vecka. När det gäller dusch finns möjlighet att få kontakt med en arbetsterapeut för att få information om vilka hjälpmedel som finns för att klara duschen själv. Matdistribution avser endast en gång/vecka då matlådor för hela veckan körs ut vid ett tillfälle. Kostnad för matlådor är 60 kr/matlåda. För övrigt stöd utgår sedvanlig hemtjänsttaxa.

För att få en uppfattning om vilken tid som varje insats tar har vi lagt schablontider i e-tjänsten och det är dessa som du kommer att se när du fyller i blanketten. Syftet med det är att tiden för det man ansöker om förenklat inte ska överstiga 10 timmar i månaden.

Om stödet du ansöker om överstiger 10 timmar/månad är du alltid välkommen att vända dig direkt till en biståndshandläggare för att ansöka om stöd och hjälp. Biståndshandläggare når du via e-post: bistandshandlaggarenheten@bollnas.se eller via telefon 0278-25000 (Bollnäs kommuns växel.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Signering av sökande
  • Signering av företrädare då sådan finns

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa