Nyttoparkeringstillstånd

LÄS MER

Ansökan om tillstånd för nyttoparkering i Bollnäs

Villkor

 • Tillståndet är till för fordon som behövs vid tillfälliga arbeten där fordonet i huvudsak inte används för förarens förflyttning.Tillståndet gäller för den verksamhet och den bil som angivits i ansökan.
 • Tillståndet gäller i Bollnäs kommun på gatumark.
 • Tillståndet gäller för parkering upp till 4 timmar:
  på gator/områden med skyltade parkeringsförbud
  på parkeringsplats.
 • Tillståndet gäller för parkering upp till 1 timme:
  inom gångfartsområde/gårdsgata eller på gågata.
 • Tillståndet gäller alla dagar klockan 8-18. Vid behov kan tillstånd beviljas för hela dygnet.
 • Det måste vara tillåtet att köra på gatan för att tillståndet skall gälla.
 • Tillståndet placeras i nedre högra hörnet på bilens vindruta väl synligt och läsbart utifrån.

Mer information på blanketten

Ansökan skickas till:
Bollnäs kommun
Teknik-, service- och fritidsförvaltningen
821 80 Bollnäs

Frågor om e-tjänsten

Teknik-, service och fritidsförvaltningen
0278-250 00