Registrering av livsmedelsanläggning

LÄS MER

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
enligt förordning (EG) nr 852/2004, LIVSFS 2005:20

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt för att underlätta handläggningen av ärendet.

Start av verksamheten
Livsmedelsanläggningar ska registreras enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004. Verksamheten får starta tidigast två veckor efter att anmälan kommit in till Samhällsbyggnadskontoret eller när beslut om registrering har mottagits.

Avgift
För anmälan om registrering är avgiften motsvarande en timmes handläggning, för närvarande 1147 kronor. Avgiften baseras på Kommunfullmäktiges beslut om taxa för livsmedelstillsyn.

Sanktionsavgift
Om anmälan inte inkommer till samhällsbyggnadskontoret senast två veckor innan verksamheten startar, riskerar livsmedelsföretagaren att få betala en sanktionsavgift. Beloppet på sanktionsavgiften kan vara från 2500 kr upp till 75000 kr.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@bollnas.se
0278-250 00