Kompostering

LÄS MER

Anmälan om eget omhändertagande av visst hushållsavfall (kompostering)
Enligt § 45 avfallsförordningen (2011:927)samt § 32 föreskrift om hantering av hushållsavfall lokala renhållningsordningen i Bollnäs och Ovanåkers kommuner

En handläggningsavgift på 485 kronor tas ut för prövning av anmälan vilket motsvarar en halvtimme
enligt gällande taxa.

Mer information på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@bollnas.se
0278-250 00