Eget omhändertagande av visst hushållsavfall

LÄS MER

Ansökan om eget omhändertagande av visst hushållsavfall
Enligt 32§ och 34§ föreskrift om hantering av hushållsavfall, lokal renhållningsordning Bollnäs och
Ovanåkers kommuner

Ändrat renhållningsabonnemang
Begäran om ändrat renhållningsabonnemang ställs av fastighetsägaren till entreprenören (BORAB).

Avgift
En avgift ut för prövning av ansökan enligt gällande taxa. För handläggning av punkterna 1 och 2 debiteras för en timmes handläggning.
Timavgift: 970 kr

Information om personuppgiftslagen
Miljö- och byggnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). De personuppgifter som lämnas kommer att registreras för administration och uppföljning.

Ansökan skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs

Mer information på blanketten