Obekväm arbetstid - Resor

LÄS MER

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid – resor mellan fritidshem och nattis

Information

Ansökan avser taxiresor för barn i fritidshem där båda föräldrarna arbetar obekväm arbetstid och inte har möjlighet att skjutsa barnet mellan verksamheterna fritidshem/nattis.

Resorna är inte skolskjuts, vilket innebär att kommunen inte har någon laglig skyldighet att erbjuda resorna. Ni ska i ansökan beskriva varför ni inte kan ombesörja skjuts till ert barn.

Kommunen har inte tillsynsansvar för barnet under resor mellan fritidshem/nattis eftersom det upphör när barnet lämnar Nattis och aktualiseras när barnet kommer till skolan, detsamma gäller den omvända vägen. Däremellan har vårdnadshavaren tillsynsansvaret (Föräldrabalken 6 kap. 2§)

Vid förändring av behov åligger det respektive vårdnadshavare att meddela skolskjutsansvarig.

Frågor om e-tjänsten

Skolskjutsansvarig
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-255 71