Gymnasiet - elevresor eller enskilda resor

LÄS MER

Information

Elev som går i år 1–3 på gymnasiet i Bollnäs och Ovanåkers kommun ska i första hand använda busskortet Ung i Bollnäs och behöver därför inte göra någon ansökan om elevresa. Busskortet Ung i Bollnäs gäller till och med den 30 juni det år eleven fyller 19 år. 

Vid ansökan om elevresa ska avståndet vara minst 6 km mellan bostad och skola för det ska beviljas. Elev som inte kan använda sig av linjetrafik kan ansöka om kontantersättning. Ersättningarna kan inte fås samtidigt som man får inackorderingsbidrag.

Elevresor eller enskilda resor kan beviljas fram till den 30 juni det år eleven fyller 20 år.

  • Om elev avbryter utbildningen ska skolbiljetten lämnas tillbaka omgående. 
  • Ändrad adress eller skola meddelas handläggaren.

Om biljetten används, trots att ändrade förhållanden, blir man återbetalningsskyldig.

Ansökan avser elevresor enligt kommunens fastställda Regler för elevresor enligt SFS 1991:1110.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt
maria.nordell@hufb.se
010-454 12 76