Skolskjuts grundskola

LÄS MER

Information

Ansökan avser skolskjuts enligt kommunens fastställda riktlinjer för skolskjuts 2019-04-09 samt enligt 2010:800 skollagens 9 kap 15b §, 10 kap 32–33, 40 §§, 11 kap 31–32, 39 §§ och 18 kap 30 §.
Ansökan inlämnas senast den 31 maj 2020. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1–6 veckor.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-250 00