Skolskjuts grundskola

LÄS MER

Information

Elever som går i årskurs 6–9 ska i första hand använda busskortet Ung i Bollnäs och behöver därför inte göra någon ansökan om skolskjuts. 

Ansökan skickas in senast den 31 maj varje år för att vara garanterad busskort innan skolstart kommande läsåret. Vid ansökan om skolskjuts under pågående läsår är handläggningstiden 1–6 veckor.

Ansökan avser skolskjuts enligt kommunens fastställda Regler för skolskjuts och enligt Skollagen (2010:800) 9 kap 15b §, 10 kap 32–33, 40 §§, 11 kap 31–32, 39 §§ och 18 kap 30 §.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-250 00