Intyg från arbetsgivare gällande tillsyn på obekväm arbetstid

LÄS MER

Information

Tillsyn på obekväm arbetstid är ingen rättighet utan en möjlighet för vårdnadshavare som inte kan ordna tillsyn på egen hand.

Arbetstiden ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Sökande ska styrka att denne har prövat möjligheten att ändra sin arbetstid.

Vid beslut om beviljad omsorg sker omprövning minst en gång per år genom styrkta arbetsgivarintyg.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-250 00