Specialkostintyg - Medicinska skäl

LÄS MER

Information

Specialkostintyget ska lämnas in till rektor inför varje nytt läsår.
Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in en ny ansökan vid förändring eller informerar förskolan/skolan om att specialkosten upphör.