Specialkostintyg - etiska/kulturella skäl

LÄS MER

Information

Specialkostintyget ska lämnas in till rektor/förskolechef inför varje nytt läsår
Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in en ny ansökan vid förändring eller informerar förskolan/skolan om att specialkosten upphör.