Inkomstförfrågan - Förskola, Fritidshem och pedagogisk omsorg

LÄS MER

Information

För att kunna fastställa ditt barns avgift behöver vi uppgifter på din inkomst, enligt Skollagen Avgifter 8 kap, Förskolan, 20 §, 14 kap, Fritidshem, 12 § och 25 kap, Annan pedagogisk verksamhet, 9 § samt enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommunen som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshemmet, Avgiftsgrundande inkomst 5 §.
Vid ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden är du skyldig att snarast anmäla ändringen till utbildningskontoret

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-250 00